Miejsca gdzie obecnie prowadzone są roboty kanalizacyjne

Obecnie prowadzone są roboty w następujących rejonach: ul. Zagrody Prowadzone są roboty w rejonie nr 89. W miejscu prowadzenia robót droga jest nieprzejezdna. Stosowne oznakowanie umieszczono na skrzyżowaniach ulicy Zagrody z Janowcką, Zagrody z Wyzwolenia i Zagrody z Tartaczną, Planowany termin przywrócenia ruchu to środa 24.10. ul. Grenady Prowadzone są ... Czytaj więcej

Dzielnica Hałcnów – Harmonogram rzeczowy z dnia 25.06.2018

„Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia w Bielsku-Białej”. Na zadania etapu I biuro projektowe złożyło wnioski o pozwolenia na budowę. Właściciele działek, przez których teren przechodzi projektowana sieć kanalizacyjna i / lub przebudowa wodociągu ... Czytaj więcej

Dzielnica Wapienica – przyłączenie nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji zwracamy się o możliwie jak najszybsze przyłączenie nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do kanalizacji wynika z art. 5 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem załatwienia wszelkich formalności z tym związanych zapraszamy do siedziby firmy AQUA S.A. ... Czytaj więcej

Dotacja na przyłącze kanalizacyjne z Urzędu Miasta

Urząd Miasta Bielsko-Biała przyznaje dotacje do wybudowanych przez mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 100 zł do metra wybudowanego przyłącza. Szczegółowe informacje o sposobie i warunkach udzielania dotacji można otrzymać w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 33 497 15 14