Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej, Szpaków i Modrej w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy na wybudowanie kanalizacji: 04 maja 2016r.

Wykonawca: „AQUA – SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Zakres zadania: budowa kanalizacji o długości 1,7 km.

Termin zakończenia budowy: 23.01.2017r.

Zaawansowanie:

Ułożono 100% zaprojektowanych ciągów kanalizacyjnych, mieszkańcy podłączają się do kanalizacji – liczba podłączonych budynków: 30 (do podłączenia pozostaje 6 budynków).