Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Komorowice

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika biogazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 05 lipca 2017r.

Wykonawca: Voltar System Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. Podwykonawcą części projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD – WARSZAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zakres zadania: budowa nowego zbiornika biogazu w formie sferycznej, o pojemności użytkowej 2000 m3 oraz pochodni awaryjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Termin zakończenia budowy: lipiec 2018r.

Zaawansowanie:

Montaż zbiornika zakończono dnia 17.05.2018r. Przeprowadzono próby szczelności gazem neutralnym instalacji biogazowej wraz ze zbiornikiem. Trwa przygotowanie do przepięcia, które planowane jest na dzień 28.05.2018r.