W związku z zakończeniem budowy kanalizacji zwracamy się o możliwie jak najszybsze przyłączenie nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do kanalizacji wynika z art. 5 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Celem załatwienia wszelkich formalności z tym związanych zapraszamy do siedziby firmy AQUA S.A. ul. 1 Maja 23 w Bielsku-Białej, Dział Techniczny, pokój nr 10 (na parterze). W zakładce „Jak się przyłączyć do kanalizacji sanitarnej” znajdziecie Państwo informację o kolejnych krokach.

Wszelkie informacje na temat procedury podłączania można uzyskać pod numerem telefonu 33 82 80 291, 33 82 80 228.

Comments are disabled.