Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Wapienica w rejonie ul. Oleandrów, Zwierzynieckiej i Dzwonkowej w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy na wybudowanie kanalizacji: 05 kwietnia 2017r.

Wykonawca: konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o i Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim.

Zakres zadania: budowa kanalizacji o długości około 1,4 km oraz wymiana istniejących wodociągów o długości ok. 8,3 km.

Termin zakończenia budowy: 29.06.2018r.

Zaawansowanie:

Ułożono 100% zaprojektowanych ciągów kanalizacyjnych, mieszkańcy mogą podłączać się do kanalizacji. Prace związane z przebudową wodociągu są nadal prowadzone.

Przyłączanie się do kanalizacji:

Informujemy mieszkańców o możliwości podłączenia się do wybudowanej kanalizacji.

Przyłącze od granicy działki do budynku zobowiązany jest wykonać każdy mieszkaniec własnym kosztem i staraniem. Może on skorzystać z dotacji Gminy w wys. 100 zł za 1 mb przyłącza na podstawie przedstawionych rachunków.

AQUA posiada indywidualne projekty przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych budynków, które zostaną załączone do Warunków technicznych podłączenia. Na podstawie projektu przyłącza mieszkańcy wykonają przyłącze kanalizacyjne.