Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Wapienica w rejonie ul. Oleandrów, Zwierzynieckiej i Dzwonkowej w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy na wybudowanie kanalizacji: 05 kwietnia 2017r.

Wykonawca: konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o i Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim.

Zakres zadania: budowa kanalizacji o długości około 1,4 km oraz wymiana istniejących wodociągów o długości ok. 8,3 km.

Budowę zakończono w październiku 2018r.

Przyłączanie się do kanalizacji:

Informujemy mieszkańców o możliwości podłączenia się do wybudowanej kanalizacji.

Przyłącze od granicy działki do budynku zobowiązany jest wykonać każdy mieszkaniec własnym kosztem i staraniem. Może on skorzystać z dotacji Gminy w wys. 150 zł za 1 mb przyłącza na podstawie przedstawionych rachunków.

AQUA posiada indywidualne projekty przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych budynków, które zostaną załączone do Warunków technicznych podłączenia. Na podstawie projektu przyłącza mieszkańcy wykonają przyłącze kanalizacyjne.

Efekt ekologiczny:

Do kanalizacji podłączono 35 nieruchomości.