Zawiadomienie

Informuje się mieszkańców ul. Deszczowej oraz kierowców korzystających z przejazdu tą ulicą, że dnia 25.01.2020r.(sobota) wykonywane będą roboty związane  z budową kanalizacji sanitarnej przy skrzyżowaniu ul. Deszczowej i ul. Wyzwolenia – rejon budynku „ul. Deszczowa 1 ”. Roboty będą prowadzone w godz. od 8:00 do 14:00. Droga w tych godzinach  w tym rejonie  będzie nieprzejezdna. Prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami z posesji i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu, tak aby nie utrudniały przejazdu pojazdom budowy w rejonie prowadzonych robót. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności   w rejonie prowadzonych robót.

Dojazd do budynków w godzinach pracy brygady będzie możliwy:

1. od strony ul. Pisarskiej tzw.”Łącznik nr 1” – (droga z płyt betonowych)

2.  od strony ul. Zagrody i ul Głośnej – „Łącznik nr 2” – ( droga tłuczniowa)

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

      Wykonawca

Comments are disabled.