Siedziba Jednostki Realizującej Projekt i Inżyniera Kontraktu
Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 17
Adres e-mail: aqua@aqua.com.pl

Telefony kontaktowe:

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Adam Bujarowicz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, tel. 033/82-80-249
Grażyna Rozbicka – Kierownik Zespołu Finansowego, tel. 033/82-80-234
Sabina Wożniak – Specjalista ds rozliczeń, tel. 033/82-80-368
Barbara Kozub – Specjalista ds. prawnych, tel. 033/82-80-267

Inżynier Kontraktu
Wojciech Grycner – Inżynier Kontraktu, tel. 033/82-80-363
Krzysztof Nikiel – Główny Specjalista ds. technicznych, tel. 033/82-80-369                         Dariusz Misterka – Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych, tel. 033/82-80-367                 Katarzyna Procner – Referent ds. przygotowania i realizacji inwestycji, tel. 033/82 80 316

Pełnomocnik ds. Projektu (MAO), Dyrektor Inwestycji
Jadwiga Halka – tel. 033/82-80-200, 033/82-80-317

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w Projekcie można przesłać na adres: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci