Modernizacja systemu oczyszczania ścieków oczyszczalni ścieków Komorowice – instalacja podczyszczania odcieków z odwirowania osadów

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice:   6 października 2017r.

Wykonawca: Konsorcjum Stalbudom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ENVIROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zakres zadania: Budowa instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej.

Termin zakończenia budowy: kwiecień 2019r.

Zaawansowanie:

19 lipca uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

W dniu 24.09.2018r. dokonano przekazania placu budowy pod budowę instalacji podczyszczania odcieków.

Obecnie trwają okres rozruchu instalacji oraz optymalizacja jej pracy.