Modernizacja systemu oczyszczania ścieków oczyszczalni ścieków Komorowice – instalacja podczyszczania odcieków z odwirowania osadów

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice:   6 października 2017r.

Wykonawca: Konsorcjum Stalbudom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ENVIROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zakres zadania: Budowa instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej.

Termin zakończenia budowy: kwiecień 2019r.

Zaawansowanie:

Z uwagi na zmianę Prawa Wodnego, decyzja lokalizacyjna utraciła ważność w dniu 31 grudnia 2017r. Z tego powodu wstrzymana jest procedura udzielania pozwolenia na budowę. Pełnomocnik / Projektant wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z procedurą Urząd wystąpi do PGW Wody Polskie o zaopiniowanie ww. inwestycji.

Spowoduje to opóźnienie realizacji inwestycji o około 1 rok. Nie ma to wpływu na końcowy termin zakończenia całego Projektu.