Modernizacja systemu oczyszczania ścieków oczyszczalni ścieków Komorowice – instalacja podczyszczania odcieków z odwirowania osadów

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice:   6 października 2017r.

Wykonawca: Konsorcjum Stalbudom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ENVIROTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zakres zadania: Budowa instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej.

Zaawansowanie:

W dniu 10.01.20120r. podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji instalację deamonifikacji ścieków z odwirowania osadów po fermentacji.
Osiągnięto zakładany efekt ekologiczny.