Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ametystowej, Mikołajczyka, Orchidei, Bzowej i Czeremchowej w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy na przebudowę wodociągów: 23 czerwca 2017r.

Wykonawca: INSTAL-BRATEK S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek.

Zakres zadania: wymiana istniejących wodociągów o długości ok.1,9 km (w tzw. aglomeracji) i 1,4  km (poza tzw. aglomeracją).

Termin zakończenia budowy: 31.05.2018r.

Zaawansowanie:

Zakończono całość robót objętych zadaniem. Trwa przygotowanie do odbioru końcowego.