Wykonawca robót kanalizacyjnych planuje rozpocząć prace w kolejnych rejonach:
1. ul Nad Słonicą (rejon budynków 6 – 18)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Janowicka – Nad Słonicą

2. Tereny zielone- kolektor M od  st M1 (budynek Janowicka 218)  w kierunku  Ul. Walecznych
– budowa kanalizacji sanitarnej

Załączamy ogłoszenie Wykonawcy:

___Zawiadomienie___

Informuje się mieszkańców ul. Nad Słonicą, że od dnia 03.12.2018r. prowadzone będą roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ciągu ww. ulicy. Planowane zakończenie robót ziemnych to 21.12.2018r. jednakże ze względów pogodowych termin może zostać wydłużony. Roboty będą prowadzone w godz. od 7:00 do 15:00. Prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami z posesji w bezpośrednim sąsiedztwie robót lub poinformowanie naszych pracowników o planowanych dostawach materiałów, opału itp. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Wykonawca

Comments are disabled.