Zawiadomienie

Informuje się mieszkańców ul. Wyzwolenia – boczna (dotyczy numerów  od 490 do 490h i 494b do 494j) że od dnia 12.08.2019r. prowadzone będą roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ciągu ww. ulicy. Planowane zakończenie robót ziemnych to październik 2019r., jednakże ze względów pogodowych termin może zostać wydłużony. Roboty będą prowadzone w godz. od 7:00 do 17:00. Droga w tych godzinach w tym rejonie  będzie nieprzejezdna. Prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami z posesji i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu tak aby nie utrudniały przejazdu pojazdom budowy  w rejonie prowadzonych robót, a także o poinformowanie naszych pracowników o planowanych dostawach materiałów, opału itp. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

               Wykonawca       

Comments are disabled.