Zawiadomienie

Informuje się mieszkańców ul. Pod Kasztanem oraz kierowców korzystających z przejazdu tą ulicą, że od dnia 22.10.2019r. prowadzone będą roboty związane  z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po budowie kanalizacji sanitarnej na całej szerokości jezdni. Planowane zakończenie robót to 26.10.2019r., jednakże ze względów pogodowych termin może zostać wydłużony. Roboty będą prowadzone w godz. od 7:00 do 17:00. Droga w tych godzinach będzie nieprzejezdna. Prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami z posesji i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu tak aby nie utrudniały przejazdu pojazdom budowy w rejonie prowadzonych robót .Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  w rejonie prowadzonych robót.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

   Wykonawca

Comments are disabled.