Wykonawca robót informuje że w dniach 11 i 12 czerwca nie będzie na budowie prowadził prac mogących
utrudniać Mieszkańcom poruszanie się po drogach.

Comments are disabled.