Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 16 do 27 stycznia prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 49-55)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu, Taterniczej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

2. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 17 – 25, 43-47) – droga boczna
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu,
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

3. ul. Zagrody (przyłącza wodociągowe, zabudowa hydrantów i węzłów zasuw)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r

4. ul. Deszczowa (rejon budynków 53 -67)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.
(dojazd do budynków od ul. Pisarskiej- ul. Okręgowa nieprzejezdna- trwa budowa kanalizacji sanitarnej)

5. ul. Barkowska (czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Daszyńskiego, Dusznickiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

6. ul. Deszczowa (rejon budynków 47d) tereny zielone
– budowa sieci wodociągowej
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej,

7. ul. Okręgowa (w rejonie budynków 27 – 40)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

8. ul. Deszczowa (rejon budynków 83b -87)
– budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
(dojazd do budynków od ul. Pisarskiej lub ul. Zagrody – ul. Głośnej)
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

9. ul. Janowicka (pompownia P3) – teren zielony
– budowa pompowni
– oznakowanie na ul. Janowickiej
Brak ograniczeń w ruchu

10.ul. Wyzwolenia (rejon budynków 443-446-454)
-budowa sieci wodociągowej (przewierty)
– oznakowanie na ul. Wyzwolenia
Brak ograniczeń w ruchu

11.ul. Wyzwolenia (rejon budynków 454 i 456)- tereny zielone
Budowa kanalizacji sanitarnej
Brak ograniczeń w ruchu

12. Ul. Pod Dębem (rejon budynków 21-24)
Budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
oznakowanie od ulicy: 13 Zakrętów

A. Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy
końcówką ulicy Deszczowej oraz końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki
ul. Pisarskiej (tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej
i dalej do ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd
z nieruchomości położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej
do ulic Okręgowej i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania
tj. płyty drogowena gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym
odcinkiem. Jednocześnie dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym
budowę tymczasowego połączenia.

B. W grudniu 2019r. staraniem i nakładem Wykonawcy wzmocniono i utwardzono drogę gruntową łączącą
ul. Deszczową z ul. Głośną i dalej do ul . Zagrody.( Łącznik Nr 2) (orientacyjny zał. mapowy)
Droga posiada obecnie nawierzchnie tłuczniową –przejazd jest możliwy dla samochodów osobowych i dostawczych –
prosimy o ostrożną jazdę.

C. Wykonano również łącznik tejże drogi z bocznym odgałęzieniem ul. Deszczowej w rejonie budynków nr 49b i 51b
co pozwala ominąć prowadzone obecnie roboty również z tego kierunku- droga została wzmocniona geokratą i wykonano nawierzchnię tłuczniową( Łącznik nr 3)- możliwy jest przejazd dla samochodów osobowych i dostawczych
– prosimy o ostrożną jazdę.

(Źródło pochodzenia mapy: www.openstreetmap.org)

Comments are disabled.