Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 7 do 10 stycznia prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 15 – 49)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu, Taterniczej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

2. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 17 – 43)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu,
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

3. ul. Zagrody (przyłącza wodociągowe)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r

4. ul. Deszczowa (rejon budynków 53 -59)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

5. ul. Barkowska (przyłącza wodociągowe)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Daszyńskiego, Dusznickiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

6. ul. Deszczowa (rejon budynków 47d) – tereny zielone
– budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej,

7. ul. Okręgowa (w rejonie budynków 27 – 38)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

8. ul. Deszczowa (rejon budynków 83b -87)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

9. ul. Janowicka (pompownia P3) – teren zielony
– budowa pompowni
– oznakowanie na ul. Janowickiej

Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy końcówką
ulicy Deszczowej oraz końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki ul. Pisarskiej
(tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej i dalej do
ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd z nieruchomości
położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej do ulic Okręgowej
i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania tj. płyty drogowe
na gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym odcinkiem. Jednocześnie
dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym budowę tymczasowego połączenia.

Comments are disabled.