Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 1 do 14 lutego prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 36- 44-55-71)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu, Taterniczej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r.
2. ul. Zagrody (przyłącza wodociągowe, zabudowa hydrantów i węzłów i zasuw)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r
3. ul. Deszczowa (rejon budynków 31-53)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r.
(dojazd do budynków od ul. Pisarskiej- lub od ul Zagrody i ul Głośnej – ul. Okręgowa nieprzejezdna- trwa
budowa kanalizacji sanitarnej)
4. ul. Barkowska (roboty porządkowe po budowie wodociągu)
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Daszyńskiego, Dusznickiej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r
5. ul. Okręgowa (w rejonie budynków 4 – 13)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r.
6. ul. Deszczowa (rejon budynków 78-87)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
(dojazd do budynków od ul. Pisarskiej lub ul. Zagrody – ul. Głośnej)
– oznakowanie na ulicy Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r
7. ul. Janowicka (pompownia P3) – teren zielony
– budowa pompowni
Brak ograniczeń w ruchu
8.ul. Wyzwolenia (rejon budynków 443-446-454)
-budowa sieci wodociągowej (przewierty)
– oznakowanie na ul. Wyzwolenia
Brak ograniczeń w ruchu
9.ul. Wyzwolenia (rejon budynków 454 i 456)- tereny zielone
Budowa kanalizacji sanitarnej
Brak ograniczeń w ruchu
10. Ul. Pod Dębem,  Oksywska,13 Zakrętów, Marynarska
Budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu – oznakowanie od ulicy: 13 Zakrętów
11.ul. Zagrody – Pisarska – tereny zielone
Budowa kanalizacji sanitarnej
Brak ograniczeń w ruchu
12 ul. Zagrody – na wysokości potoku Nad Słonicą
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
13. ul Deszczowa – boczna (rejon budynków 31-31c)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ul. Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r.
14. ul. Deszczowa (rejon budynków 58-72)
– budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu
(dojazd do budynków od ul. Pisarskiej lub ul. Zagrody – ul. Głośnej)
– oznakowanie na ulicy Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r
15. ul. Pisarska (rejon budynków 108-118)
– budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ulicy Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r

Przypominamy jednocześnie o dalszym funkcjonowaniu 3 wykonanych przez Wykonawcę łączników w rejonie ulicy Deszczowej, ułatwiających ruch samochodowy ww czasie trwania robót

A. Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy
końcówką ulicy Deszczowej oraz końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki
ul. Pisarskiej (tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej
i dalej do ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd
z nieruchomości położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej
do ulic Okręgowej i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania
tj. płyty drogowena gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym
odcinkiem. Jednocześnie dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym
budowę tymczasowego połączenia.

B. W grudniu 2019r. staraniem i nakładem Wykonawcy wzmocniono i utwardzono drogę gruntową łączącą
ul. Deszczową z ul. Głośną i dalej do ul . Zagrody.( Łącznik Nr 2) (orientacyjny zał. mapowy)
Droga posiada obecnie nawierzchnie tłuczniową –przejazd jest możliwy dla samochodów osobowych i dostawczych –
prosimy o ostrożną jazdę.

C. Wykonano również łącznik tejże drogi z bocznym odgałęzieniem ul. Deszczowej w rejonie budynków nr 49b i 51b
co pozwala ominąć prowadzone obecnie roboty również z tego kierunku- droga została wzmocniona geokratą i wykonano nawierzchnię tłuczniową( Łącznik nr 3)- możliwy jest przejazd dla samochodów osobowych i dostawczych
– prosimy o ostrożną jazdę.

Mapki łączników zamieszczono w poprzednich wpisach

Comments are disabled.