Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 2 do 6 marca prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 36 – 55)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu, Taterniczej
– planowane przywrócenie ruchu 06.03.2020 r.
2. ul. Zagrody (przyłącza wodociągowe, zabudowa hydrantów i węzłów i zasuw)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 03.2020 r
3. ul. Deszczowa (rejon budynków 13-27)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 03.2020 r.
– (dojazd do budynków od ul. Pisarskiej- lub od ul Zagrody i ul Głośnej)
4. ul.Zagrody – Pisarska – tereny zielone
– Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
– Brak ograniczeń w ruchu
5. ul. Pisarska (rejon budynków 92A -104)
– budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ulicy Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 04.2020 r
6. ul. Pisarska (rejon budynków 6-28 oraz w rejonie budynku 59) – zabudowa studni na kanalizacji tłocznej
– budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ulicy Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 06.03.2020 r
7. ul. Pod Dębem (rejon budynków 16-31 )
– budowa kanalizacji sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ulicy 13 Zakrętów
– planowane przywrócenie ruchu 03.2020 r
8. ul. 13 zakrętów (rejon budynków 49-59 )
– budowa kanalizacji sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ulicy 13 Zakrętów
– planowane przywrócenie ruchu 03.2020 r

A. Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy
końcówką ulicy Deszczowej oraz końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki
ul. Pisarskiej (tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej
i dalej do ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd
z nieruchomości położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej
do ulic Okręgowej i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania
tj. płyty drogowe na gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym
odcinkiem. Jednocześnie dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym
budowę tymczasowego połączenia.

B. W grudniu 2019r. staraniem i nakładem Wykonawcy wzmocniono i utwardzono drogę gruntową łączącą
ul. Deszczową z ul. Głośną i dalej do ul . Zagrody.( Łącznik Nr 2) (orientacyjny zał. mapowy)
Droga posiada obecnie nawierzchnie tłuczniową –przejazd jest możliwy dla samochodów osobowych i dostawczych –
prosimy o ostrożną jazdę.

C. Wykonano również łącznik tejże drogi z bocznym odgałęzieniem ul. Deszczowej w rejonie budynków nr 49b i 51b
co pozwala ominąć prowadzone obecnie roboty również z tego kierunku- droga została wzmocniona geokratą
i wykonano nawierzchnię tłuczniową( Łącznik nr 3) – możliwy jest przejazd dla samochodów osobowych
i dostawczych – prosimy o ostrożną jazdę.

(Źródło pochodzenia mapy: www.openstreetmap.org)

Comments are disabled.