Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 16 do 20 grudnia prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Pisarska (w rejonie budynków 3- 48)
– budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Pisarskiej, Okręgowej
– planowane przywrócenie ruchu 20.12.2019 r.

2. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 11 – 17)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu, Taterniczej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

3. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 17 – 43)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu,
– planowane przywrócenie ruchu 01.2019 r.

4. ul. Zagrody (przyłącza wodociągowe)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

5. ul. Deszczowa (rejon budynków 62 -72)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

6. ul. Barkowska (przyłącza wodociągowe)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Daszyńskiego, Dusznickiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

7. ul. Deszczowa (rejon budynków 49 -51b) –  droga boczna
– budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej,
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

8. ul. Okręgowa (w rejonie budynków 15a – 25)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

9. ul. Deszczowa (rejon budynków 65 -71) – droga boczna
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 18.12.2019 r

10. ul. Deszczowa (rejon budynków 83b -87)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy końcówką
ulicy Deszczowej oraz końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki ul. Pisarskiej
(tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej i dalej do
ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd z nieruchomości
położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej do ulic Okręgowej
i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania tj. płyty drogowe
na gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym odcinkiem. Jednocześnie
dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym budowę tymczasowego połączenia.

Comments are disabled.