Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 2 do 11 października prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Pisarska (w rejonie budynków 30-34a, 29a-37, 38a)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 10.2019 r.

2. ul. Pisarska (w rejonie budynków 60 – 66)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 10.2019 r.

3. ul. Oksywska (w rejonie budynków 25 – 33)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac
– oznakowanie od ulicy: 13 zakrętów
– planowane przywrócenie ruchu 10.2019 r

4. ul. Wyzwolenia (w rejonie budynków 490(a-j) – 494(a-j))
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 10.2019 r

5. ul. Zagrody
– budowa kanalizacji tłocznej, wodociągu
– oznakowanie od ulicy Wyzwolenia i Janowickiej

6. ul.Okręgowa (w rejonie budynków 12 – 30)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac
– oznakowanie od ulicy: Okręgowej
– planowane przywrócenie ruchu 10.2019 r

7. ul.Okręgowa (w rejonie budynków 5 – 15a)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 11.2019 r

8. ul. Pod Kasztanem
– układanie masy asfaltowej – warstwy wiążącej oraz ścieralnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac

W dniu 02.10.2019r. roboty w ulicy Pisarskiej minęły skrzyżowanie z ul. Okręgową. Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy końcówką ulicy Deszczowej oraz końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki ul. Pisarskiej (tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej i dalej do ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, tem sam łącznik umożliwi wyjazd z nieruchomości położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej do ulic Okręgowej i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania tj. płyty drogowe na gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym odcinkiem. Jednocześnie dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym budowę tymczasowego połączenia.

* Harmonogram może ulec przesunięciu jeśli warunki pogodowe uniemożliwią prawidłowe wykonywanie prac.
Czas pracy w zależności od technologi w godzinach od 07.00 – 17.00

Comments are disabled.