Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 14 do 18 października prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Pisarska (w rejonie budynków 27 -57)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Pisarskiej, Okręgowej
– planowane przywrócenie ruchu 10.2019 r.

2. ul. Oksywska (w rejonie budynków 25 – 31)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac
– oznakowanie od ulicy: 13 zakrętów
– planowane przywrócenie ruchu 10.2019 r

3. ul. Wyzwolenia (w rejonie budynków 490(a-j) – 494(a-j))
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 18.10.2019 r

4. ul. Zagrody
– budowa kanalizacji tłocznej
– oznakowanie od ulicy Wyzwolenia i Janowickiej

5. ul. Pod Kasztanem/ Kaszubska
– układanie masy asfaltowej – warstwy wiążącej oraz ścieralnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac

6. Pętla autobusowa Pisarska/ Do Lasu
– budowa pompowni PH6

Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy końcówką ulicy
Deszczowej oraz
końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki ul. Pisarskiej
(tj. z nieruchomości położonych za
miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej i dalej do ulicy
Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul.
Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd z nieruchomości położonych
przy ul. Deszczowej  za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul.
Pisarskiej i dalej do ulic Okręgowej i Wyzwolenia.
Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania tj.
płyty drogowe na gruncie rodzimym
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym odcinkiem. Jednocześnie dziękujemy
właścicielom
działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym budowę tymczasowego połączenia.

Comments are disabled.