Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 28 do 31 października prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Pisarska (w rejonie budynków 15 -36)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Pisarskiej, Okręgowej
– planowane przywrócenie ruchu 11.2019 r.

2. ul. Wawelska – tereny zielone (w rejonie budynków 12 – 12b)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– brak utrudnień w ruchu

3. ul. Oksywska (w rejonie budynków 41)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac
– oznakowanie od ulicy: 13 zakrętów
– planowane przywrócenie ruchu 10.2019 r

4. ul. Oksywska
– budowa sieci wodociągowej
– oznakowanie od ulicy 13 Zakrętów

5. Zagrody (w rejonie budynków 111 – 119)
– budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna w godzinach prowadzenia prac
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 11.2019 r

6. ul. Pod Kasztanem
– obsypka poboczy
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej , 13 Zakrętów

7. ul. Deszczowa boczny – tereny zielone
– budowa kanalizacji sanitarnej (tereny zielone)
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej , 13 Zakrętów

Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy końcówką
ulicy Deszczowej oraz  końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki ul. Pisarskiej
(tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej i dalej do
ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd z nieruchomości
położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej do ulic Okręgowej
i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania tj. płyty drogowe
na gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym odcinkiem. Jednocześnie
dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym budowę tymczasowego połączenia.

Comments are disabled.