Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 2 do 6 grudnia prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Pisarska (w rejonie budynków 15- 36) – kolektor sięgacze
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Pisarskiej, Okręgowej
– planowane przywrócenie ruchu 06.12.2019 r.

2. ul. Wawelska – (w rejonie budynków 20 – 25)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wawelskiej
– planowane przywrócenie ruchu 13.12.2019 r.

3. ul. Zagrody (wymiana przyłączy wodociągowych)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

4. ul. Deszczowa (rejon budynków 62 -72)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

5. ul. Barkowska (wymiana przyłączy wodociągowych)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Daszyńskiego, Dusznickiej
– planowane przywrócenie ruchu 12.2019 r

6. ul. Pod Kasztanem
– odtworzenia nawierzchni tłuczniowej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– planowane przywrócenie ruchu

7. ul. Pod Kasztanem /Janowicka
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Pod Kasztanem, Janowicka
– planowane przywrócenie ruchu 06.12.2019 r.

Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy końcówką
ulicy Deszczowej oraz końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki ul. Pisarskiej
(tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej i dalej do
ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd z nieruchomości
położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej do ulic Okręgowej
i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania tj. płyty drogowe
na gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym odcinkiem. Jednocześnie
dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym budowę tymczasowego połączenia.

Comments are disabled.