Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 9 do 13 marca prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Zagrody (przyłącza wodociągowe, zabudowa hydrantów i węzłów i zasuw)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 03.2020 r
2. ul. Deszczowa (rejon budynków 13-27)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 04.2020 r.
– (dojazd do budynków od ul Zagrody i ul Głośnej)
3.ul. Zagrody – Pisarska – tereny zielone
– Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
– Brak ograniczeń w ruchu
4. ul. Pisarska (rejon budynków 82 -92A)
– budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ulicy Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 04.2020 r
– (dojazd do budynków położonych poniżej miejsca prowadzenia robót od ul. Deszczowej, Głośnej i Zagrody)
5. ul. Pod Dębem (rejon budynków 16-31 )
– budowa kanalizacji sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ulicy 13 Zakrętów
– planowane przywrócenie ruchu 03.2020 r
6. ul. 13 zakrętów (rejon budynków 49-59 )
– budowa kanalizacji sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie na ulicy 13 Zakrętów
– planowane przywrócenie ruchu 03.2020 r.
7. ul. Deszczowa – boczna (rejon budynków 51-53)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 04.2020 r.
– (dojazd do budynków od ul Zagrody i ul Głośnej)

Przypominamy również Mieszkańcom iż Wykonawca uruchomił 3 łączniki drogowe ułatwiające poruszanie
się pojazdów w rejonie ulic: Deszczowej – Pisarskiej – Głośnej i Zagrody.
Mapki z ich usytuowaniem zamieszczono w poprzednich Zawiadomieniach w diale Aktualności.

Comments are disabled.