Informujemy mieszkańców Hałnowa o najbliższych utrudnieniach w ruchu:

Ulica Zagrody:

W dniu jutrzejszym (22.10.2020r, czwartek) planowane jest odtworzenie nawierzchni na przekopach poprzecznych na ul. Zagrody od bud nr 89 do wysokości skrzyżowania z ul. Głośną (rejon wjazdu do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda”, ul Zagrody 80) Droga będzie nieprzejezdna na tym odcinku od godz 7:30 do 16:00

Ulica Barkowska:

Od dnia 26.10.2020r, (poniedziałek) planowane są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni na ul Barkowskiej (warstwa ścieralna)  na całej szerokości jezdni. Planowane zakończenie robót to 30.10.2020r
Droga będzie nieprzejezdna w tym okresie  od godz 7:30 do 17:00
Zakres robót rozpoczyna się od bud nr 7 (w rejonie ronda im. R. Dziopaka) do nowej pompowni, rej. bud nr 108
(most na potoku Kromparek) . Długość odcinka ok 1000mb

Przejazd w tym okresie przez ul. Barkowską będzie znacznie utrudniony  lub całkowicie niemożliwy. W trakcie układania nowej  nawierzchni na całej szerokości jezdni  droga będzie zamknięta  dla ruchu pojazdów, z wyłączeniem pojazdów budowy i służb uprzywilejowanych.

W obydwu przypadkach mieszkańców terenów przyległych prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami z posesji
i pozostawienie pojazdów w bezpiecznym miejscu w taki sposób aby nie blokowały przejazdu pojazdom budowy. Prosimy o stosowanie się do poleceń pracowników budowy i osób kierujących ruchem.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wykonawca:
ZRIB Sp z o.o.

Comments are disabled.