Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 22 do 26 czerwca prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Zagrody (przełączenia przyłączy wodociągowych, regulacja włazów na kanalizacji)
– budowa przyłączy wodociągowej (przepinki)
– prace związane z odtworzeniem warstw bitumicznych od budynku 141 – 89
– w miejscu wykonywania warstw bitumicznych droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 07.2020 r
2. ul. Janowicka ( w rejonie budynków 92 – 130)
– budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
– w miejscu wykonywania prac jeden pas będzie wyłączony z ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej
– planowane przywrócenie ruchu 06.2020 r

UWAGA:
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSEM NA TERENIE CAŁEGO KRAJU HARMONOGRAM
MOŻE ULEC ZMIANIE LUB PRACE MOGĄ ZOSTAĆ CAŁKOWICIE PRZERWANE.

Informujemy ponadto iż nadal czynne są objazdy terenu robót (łączniki nr 1, 2 i 3) szczegółowo opisane i zilustrowane w poprzednich Zawiadomieniach.

Comments are disabled.