Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 29 czerwca do 3 lipca prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Zagrody (regulacja włazów na kanalizacji)
– prace związane z odtworzeniem warstw bitumicznych od budynku 183 – 141
– w miejscu wykonywania warstw bitumicznych droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 07.2020 r
2. ul. Janowicka ( w rejonie budynków 128- 130)
– budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej
– planowane przywrócenie ruchu 06.2020 r

Comments are disabled.