Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 1 do 5 czerwca prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Zagrody (przełączenia przyłączy wodociągowych, regulacja włazów na kanalizacji)
– budowa przyłączy wodociągowej (przepinki)
– prace związane z odtworzeniem warstw bitumicznych od pompowni P2 do skrzyżowania z ul. Taterniczą
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– w miejscu wykonywania warstw bitumicznych droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 06.2020 r
2. ul. Taternicza/ Jowisza
– prace związane z odtworzeniem warstw bitumicznych
– w miejscu wykonywania warstw bitumicznych droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Zagrody, Taterniczej
3. ul. Pod Kasztanem/ Walecznych
– prace związane z odtworzeniem warstw bitumicznych
– w miejscu wykonywania warstw bitumicznych droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Pod Kasztanem
4. ul. Pod Kasztanem/Janowicka (skrzyżowanie)
– prace związane z odtworzeniem warstw bitumicznych
– w miejscu wykonywania warstw bitumicznych droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Pod Kasztanem , Janowickiej
5. ul. Janowicka ( w rejonie budynków 92 – 130)
– budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej
– w miejscu wykonywania prac jeden pas będzie wyłączony z ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej
– planowane przywrócenie ruchu 06.2020 r

UWAGA:

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSEM NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE LUB PRACE MOGĄ ZOSTAĆ CAŁKOWICIE
PRZERWANE.

W ZWIĄZKU ZE ZNACZNYM ZAŁAMANIEM POGODY PRACE ZAWARTE W HARMONOGRAMIE
MOGĄ SIĘ PRZESUNĄĆ W CZASIE

Comments are disabled.