Zawiadomienie

Informuje się mieszkańców ul. Oksywskiej –  (dotyczy  numerów od 1 do 64), że od dnia 15.04.2019r. prowadzone będą roboty budowlano-montażowe związane  z wykonaniem kanalizacji sanitarnej  na ww. ulicy ( etap 2). Planowane zakończenie robót ziemnych to 31.05.2019r. jednakże ze względów pogodowych termin może zostać wydłużony. Roboty będą prowadzone w godz. od 7:30 do 16:30. Prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami z posesji i zaparkowanie ich w bezpiecznym miejscu tak aby nie blokowały przejazdu po ul. Oksywskiej oraz poinformowanie naszych pracowników o planowanych dostawach materiałów, opału itp. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Wykonawca

Comments are disabled.