Zawiadomienie

Informuje się mieszkańców  ul. Pod Dębem –  (dotyczy  numerów od 20 do 35) oraz kierowców korzystających z ww. ulicy, że od dnia 10.04.2019r. prowadzone będą roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej  na ww. ulicy ( etap 2). Planowane zakończenie robót ziemnych to 12.04.2019r. jednakże ze względów pogodowych termin może zostać wydłużony. Roboty będą prowadzone  w godz. od 7:00 do 16:00, a wyjazd w kierunku ul. 13 Zakrętów nie będzie możliwy w podanych terminach. Prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami   z posesji  i zaparkowanie ich w bezpiecznym miejscu tak aby nie blokowały przejazdu na ul. Pod Dębem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wykonawca

Comments are disabled.