Zawiadomienie

Informuje się mieszkańców ul. Zagrody (boczna) od nr 166 do 164e, że od dnia 15.04.2019r. prowadzone będą roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ciągu ww. ulicy. Planowane zakończenie robót ziemnych to 10.05.2019r. jednakże ze względów pogodowych termin może zostać wydłużony. Roboty będą prowadzone w godz. od 7:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami   z posesji  i zaparkowanie ich w bezpiecznym miejscu tak aby nie blokowały przejazdu na ww. ulicy oraz o poinformowanie naszych pracowników o planowanych dostawach materiałów, opału itp. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wykonawca

Comments are disabled.