Informuje się mieszkańców ul. Grenady oraz kierowców korzystających z przejazdu tą ulicą, że od dnia 26.06.2019r. prowadzone będą roboty związane  z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po budowie kanalizacji sanitarnej. Planowane zakończenie robót to 05.07.2019r. jednakże ze względów pogodowych termin może zostać wydłużony. Roboty będą prowadzone w godz. od 7:00 do 17:00. Droga w tych godzinach będzie nieprzejezdna. Prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami z posesji i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu tak aby nie utrudniały przejazdu w rejonie prowadzonych robót .Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  w rejonie prowadzonych robót.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wykonawca

Comments are disabled.