Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji: 26 lipca 2017 r.

Wykonawca: konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o i Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Podwykonawcą części projektowej jest Pracownia Projektowa SANKAT mgr inż. Katarzyna Październy z Chorzowa.

Zakres zadania: budowa kanalizacji o długości około 26 km wraz z 5 przepompowniami dla obsłużenia około 450 budynków oraz wymiana istniejących wodociągów o długości ok. 6 km.

Budowę zakończono 1 lutego 2021r.

Przyłącze do budynku zobowiązany jest wykonać każdy mieszkaniec własnym kosztem i staraniem. Może on skorzystać z dotacji Gminy w wys. 150 zł za 1 mb przyłącza na podstawie przedstawionych rachunków.

Wraz z warunkami technicznymi mieszkaniec otrzyma skrócony projekt przyłącza kanalizacyjnego, na podstawie którego wykona podłączenie.

ETAPIZACJA BUDOWY

Budowa kanalizacji została podzielona na 3 etapy:

ETAP I – ulice: Barkowska, Grenady, 13 Zakrętów, Pod Kasztanem, Janowicka, Zagrody, Jasińskiego, Walecznych, Nad Słonicą, Jowisza

ETAP II – ulice: Do Lasu, Pisarska, Deszczowa, Okręgowa, Wawelska, Wyzwolenia,

ETAP III – ulice: Kaszubska, Pod Dębem, 13 Zakrętów, Oksywska, Marynarska, Janowicka, Wyzwolenia, Zalotników, Krzemionki

Budynki przewidziane do podłączenia wg poszczególnych etapów:

Etap I

– ul. Grenady: od budynku nr 20 do połączenia z ulicą 13 Zakrętów
– ul. 13 Zakrętów: od budynku nr 135 do budynku nr 175
– ul. Pod Kasztanem: budynki o numerach 5, 7, 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 11c, 11d, 11e, 13a, 13b, 13c, 13d, 15a, 15b, 15c, 17, 17b, 17d, 20, 26, 28, 28a, 29a, 31, 33b, 37, 43, 47, 57, 64, 66, 70, 72, 73, 75, 79, 81, 81a, 82, 83, 87, 102, 104
– ul. Romantyczna: budynek nr 1
– ul. Walecznych: budynki o numerach 13, 13a, 14, 14a, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28a, 28b, 35, 37, 41, 51
– ul. Nad Słonicą: na całej długości
– ul. Janowicka: budynki o numerach: 128, 130, 132, 134, 138, 138a, 140b, 142, 142a, 144, 144a, 146, 146c, 150, 154b, 158, 160, 162, 163, 163a, 166a, 167, 169, 172a, 172b, 174, 174a, 174b, 174c, 174d, 184c, 184d, 187, 189, 190c, 196, 196a, 198, 200, 201, 202, 204, 204a, 205, 205a, 206, 207a, 210, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 223a, 224, 227, 229
– ul. Zagrody: od budynku spółdzielni rolniczej do ul. Janowickiej
– ul. Jowisza: budynki o numerach 11a, 12, 13a, 14
– ul. Taternicza: budynek nr 121

Etap II

– Do Lasu: 1 -65 (całość)
– Pisarska: 1-107 (całość)
– Wyzwolenia:
nieparzyste numery: 467, 477, 485a, 571, 569, 651
parzyste numery: 460, 462, 462a, 484-494e
– Deszczowa: 1-95 (całość)
– Wawelska: 1,7, 9, 14, 12, 12a, 12b, 15, 15a, 17, 20, 24, 25, 30a
– Okręgowa: 4-40

Etap III

– Kaszubska: 3-29
– Pod Dębem: 20-35
– Oksywska: 1-53 (całość)
– 13 Zakrętów: 59,61,63,74,83,
– Wyzwolenia:
parzyste numery: 420a – 456
nieparzyste numery: 443a oraz od 447- 457
– Krzemionki: od ul. Wyzwolenia do Szkółki Krzewów Ozdobnych
– Zalotników: 5-22

Efekt ekologiczny:

Do kanalizacji podłączono 422 nieruchomości.