Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 30 marca do 3 kwietnia prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Zagrody (przyłącza wodociągowe, zabudowa hydrantów i węzłów i zasuw)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 03.2020 r
2.ul.Janowicka ( w rejonie budynków 210 – 229)
– Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
– w miejscu prowadzenia prac jeden pas będzie wyłączony z ruch
– oznakowanie na ulicy Janowickiej
3. ul. Deszczowa – boczna (rejon budynków 51-53)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 04.2020 r.
– (dojazd do budynków od ul Zagrody i ul Głośnej)
4. ul. Deszczowa – boczna (rejon budynku 31)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 04.2020 r.
– (dojazd do budynków od ul Zagrody i ul Głośnej)

UWAGA:

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE, LUB PRACE MOGĄ ZOSTAĆ CAŁKOWICIE PRZERWANE.

A. Od dnia 01.10 2019 r. staraniem Wykonawcy robót został uruchomiony łącznik z płyt drogowych pomiędzy
końcówką ulicy Deszczowej oraz końcówką ulicy Pisarskiej. Na dzień dzisiejszy łącznik umożliwia wyjazd z końcówki
ul. Pisarskiej (tj. z nieruchomości położonych za miejscem aktualnie prowadzonych robót) w kierunku ul. Deszczowej
i dalej do ul. Wyzwolenia. W przyszłości , w trakcie robót w ul. Deszczowej, te sam łącznik umożliwi wyjazd
z nieruchomości położonych przy ul. Deszczowej za miejscem prowadzenia robót, w kierunku ul. Pisarskiej i dalej
do ulic Okręgowej i Wyzwolenia. Ułożona droga z płyt ma charakter tymczasowy. Z uwagi na technologię wykonania
tj. płyty drogowe na gruncie rodzimym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu tym
odcinkiem. Jednocześnie dziękujemy właścicielom działek za udostępnienie terenu w zakresie umożliwiającym
budowę tymczasowego połączenia.

B. W grudniu 2019r. staraniem i nakładem Wykonawcy wzmocniono i utwardzono drogę gruntową łączącą
ul. Deszczową z ul. Głośną i dalej do ul . Zagrody.( Łącznik Nr 2) (orientacyjny zał. mapowy)
Droga posiada obecnie nawierzchnie tłuczniową –przejazd jest możliwy dla samochodów osobowych i dostawczych –
prosimy o ostrożną jazdę.

C. Wykonano również łącznik tejże drogi z bocznym odgałęzieniem ul. Deszczowej w rejonie budynków nr 49b i 51b
co pozwala ominąć prowadzone obecnie roboty również z tego kierunku- droga została wzmocniona geokratą
i wykonano nawierzchnię tłuczniową( Łącznik nr 3) – możliwy jest przejazd dla samochodów osobowych
i dostawczych – prosimy o ostrożną jazdę.

(Źródło pochodzenia mapy: www.openstreetmap.org)

Comments are disabled.