Zawiadomienie

Informujemy mieszkańców rejonu ulicy Deszczowej oraz osób jeżdżących tą drogą, iż w dniu jutrzejszym
tj. 9 października 2020r., w związku z rozkładaniem warstwy ścieralnej nie będzie przejezdny odcinek
od nr 58 do 86. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o stosowanie się do znaków zakazu wjazdu

Wykonawca

Comments are disabled.