Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 28 września do 9 października prace będą prowadzone
w ulicy Deszczowej (odtworzenia warstw bitumicznych)
– droga będzie nieprzejezdna na odcinkach na których będą wykonywane roboty odtworzeniowe
– prace prowadzone będą od końca ul. Deszczowej w kierunku ul. Wyzwolenia

Comments are disabled.