Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 14 do 24 lipca prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Zagrody (budowa przepompowni P2)
– w miejscu prowadzenia prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 07.2020 r
2. ul. Pisarska ( budowa przepompowni PH6)
– w miejscu prowadzenia prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 07.2020 r
2. ul. Oksywska (regulacja włazów na kanalizacji)
– prace związane z odtworzeniem warstw bitumicznych od budynku 1- 30
– w miejscu wykonywania warstw bitumicznych droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: 13 zakrętów
– planowane przywrócenie ruchu 07.2020 r

Comments are disabled.