Zawiadomienie

Informujemy Mieszkańców że w okresie od 28 do 31 stycznia prace będą prowadzone w następujących lokalizacjach:

1. ul. Do Lasu (w rejonie budynków 11-49) – sięgacze
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Do Lasu, Taterniczej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r.

2. ul. Zagrody (przyłącza wodociągowe, zabudowa hydrantów i węzłów zasuw)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r

3. ul. Deszczowa (rejon budynków 40 -53)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r.
– (dojazd do budynków od ul. Pisarskiej- ul. Okręgowa nieprzejezdna – trwa budowa kanalizacji sanitarnej)

4. ul. Barkowska (przepinka sieci wodociągowej)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: Daszyńskiego, Dusznickiej
– planowane przywrócenie ruchu 01.2020 r

5. ul. Okręgowa (w rejonie budynków 5 – 15a)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Wyzwolenia, Pisarskiej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r.

6. ul. Deszczowa (rejon budynków 72 -87)
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– (dojazd do budynków od ul. Pisarskiej lub ul. Zagrody – ul. Głośnej)
– oznakowanie od ulicy: Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r

7. ul. Janowicka (pompownia P3) – teren zielony
– budowa pompowni
– oznakowanie na ul. Janowickiej
– brak ograniczeń w ruchu

8.ul. Wyzwolenia (rejon budynków 443-446-454)
-budowa sieci wodociągowej (przewierty)
– oznakowanie na ul. Wyzwolenia
– brak ograniczeń w ruchu

9.ul. Wyzwolenia (rejon budynków 454 i 456) – tereny zielone
– budowa kanalizacji sanitarnej
– brak ograniczeń w ruchu

10. Ul. Pod Dębem (rejon budynków 21-24)
– budowa sieci wodociągowej
– w miejscu prowadzenia prac mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu
– oznakowanie od ulicy: 13 Zakrętów

11.ul.Zagrody – Pisarska – tereny zielone
– budowa kanalizacji sanitarnej
– brak ograniczeń w ruchu

12 ul. Zagrody – na wysokości potoku Nad Słonicą
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– oznakowanie od ulicy: Janowickiej, Wyzwolenia
– planowane przywrócenie ruchu 02.2020 r

13.ul. Deszczowa (rejon budynków 53-63) sięgacze
– budowa kanalizacji sanitarnej
– w miejscu prowadzenia prac droga będzie nieprzejezdna
– dojazd do budynków od ul. Pisarskiej lub ul. Zagrody – ul. Głośnej
– oznakowanie od ul. Deszczowej
– planowane przywrócenie ruchu: 01.2020

Przypominamy jednocześnie o dalszym funkcjonowaniu 3 wykonanych przez Wykonawcę łączników w rejonie ulicy Deszczowej, ułatwiających ruch samochodowy ww czasie trwania robót.

Comments are disabled.